İçeriğe Atla

Makine Sektöründe Dev Birleşme

Makine üreticilerini temsil eden 14 dernek, Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) adı altında birleşti.

Makine imalat sektörü, MSSP (Makine Sanayi Sektör Platformu) çatısı altındaki birlikteliğini federasyona dönüştürdü. Farklı makine alt sektörlerini temsil eden 14 dernek, Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nu (MAKFED) kurdu.

Kurucu Üye Dernekler;

1

AKDER-Akışkan Gücü Derneği

2

ARÜSDER-Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği

3

AYSAD-Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

4

BESİAD-Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği

5

İMDER-Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Derneği

6

İSDER-İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği

7

İSKİD-İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

8

KBSB- Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği

9

MİB-Makina İmalatçıları Birliği Derneği

10

PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği

11

POMSAD-Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

12

TARMAKBİR-Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği

13

TEMSAD-Tekstil Makine ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği

14

TEVİD- Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği

Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) desteğiyle, Ocak 2007’de kurulan MSSP, 7 yıllık geçmişinde, makine üreticilerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Uluslararası temsilde gücünü kanıtlayan platform üyeleri, 22 Kasım 2014’te yaptıkları toplantıda MAKFED’in kuruluşu için imzaları attı. Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvuran MAKFED, 28.11.2014 Cuma günü Müdürlüğün onayının ardından resmi kimliğine kavuştu.

Sektörel bütünleşmeyi hedefleyen, makine imalat sanayi ile ilgili tüm politika ve uygulamaların oluşmasında etkin rol üstlenmeyi amaçlayan MAKFED’in ilk başkanı ise, bugün Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanlığı görevini yürüten Kutlu Karavelioğlu oldu.

Federasyonun Vizyonu ve Misyonu

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun vizyonu “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmak”tır.

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun misyonu “ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için Makina İmalat Sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak"tır.

Özel amaç ve çıkarlardan uzak kalacaklar

Federasyon “Federasyonun temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler ve bunların mensupları, sektörel görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.” ilkesini benimsedi.

Başkan Kutlu Karavelioğlu

 “Ulusal sanayinin rekabet gücünü arttırma misyonu”

MAKFED Kurucu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, federasyonun kurulmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Başarılı olması öngörülen, beklenilen tüm sektörlerin, elbette öncelikle bir “sektör” olabilmenin gerektirdiği vasıflara, yani nitelikli bir üretim ve istihdam altyapısına ve ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olmak kaydiyle, bütün paydaşlarınca benimsenmiş ortak bir vizyona ve misyona, yani ortak bir geçmişe, dile ve kültüre sahip olması gerekir. Onu oluşturan unsurlar birbirlerini iyi tanımalı, anlamalı, müşterek menfaatlerini hassasca belirleyebilmeli ve bunların etrafında, sağlıklı ve haklı bir rekabetin sağlayacağı dürtü ve gücün ayırdına vararak, birleşebilmelidirler.

Biz, başarısız olma lüksü bulunmayan makine imalat sektörünün 14 Derneği, toplumsal refahın önemli kaldıraçlarından biri olmak ideali etrafında birleşerek 3 yıla yakın bir süredir altyapısını hazırladığımız Federasyonumuzu kurmuş olduk. MAKFED, makina imalat ailesinin tepe örgütü olmak vasfıyla çok önemli bir sorumluluk taşıyacak.”

17 Ekim 2015 tarihinden bu yana, MAKFED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Adnan DALGAKIRAN yürütmektedir.

Aşağıda yer alan sektörel derneklerin de MAKFED’e katılımı ile birlikte, federasyonun üye sayısı 20’ye ulaşmıştır.

15

 

AİMSAD-Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği

16

 

AMD-Ambalaj Makinecileri Derneği

17

 

EFSİAD-Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

18

 

EMOSAD-Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği

19

 

ENOSAD-Endüstriyel Otomasyon SanayicileriDerneği

20

 

SAHA İSTANBUL-Saha İstanbul-Gözlemci Üye

 

 

 

 

 

Detaylı bilgi için MAKFED web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://www.makfed.org/

© 2024 Makine Sanayii Sektörü Platformu