İçeriğe Atla

Üyelik Koşulları

    Türk Makina Sanayiine ve onun tabanını oluşturan alt veya yan sektörlere hizmet eden, makina tasarımı veya imalatında çalışan gerçek şahısları ve iş adamlarını bir araya getirerek, sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler arayan, bu yolda dayanışmayı sağlayan;

    Sektörünün gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması için uğraş veren, üyelerinin dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunurken, iç pazarda haksız rekabeti engelleyici tedbirler geliştirmeye çalışan;

    Çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını artırarak sektörel yeniliklerden üyelerini bilgili kılan; araştırma ve geliştirmeyi destekleyip, teknoloji üretimini teşvik ederek Türk Makina Sanayiinin topyekün kalkınmasına hizmet etmek amacını taşıyan;

    Türk Makina İmalat Sanayiinin herhangi bir sektörünü üst düzeyde temsil eden; ulusal ve uluslararası merciler önünde imkanlarını ve sorunlarını dile getiren; amaçları örtüşen uluslararası dernek, birlik, federasyon gibi üst organizasyonlarda yer alıp, buralarda biriken teknik ve ekonomik bilgiyi özümseyip üyelerine aktaran; ve nihayet, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayiinin ilerlemesinde pay sahibi olmak amacını taşıyan

dernek, birlik ve sektörel kuruluşlar, “Makine Sanayii Sektör Platformu”nun potansiyel üyeleridirler.

 

 Makine Sanayi Sektör Platformu Ortak Çalışma İlkeleri İçin Lütfen Tıklayınız

Makine Sanayi Sektör Platformu Kuruluş Protokolü İçin Lütfen Tıklayınız

© 2023 Makine Sanayii Sektörü Platformu