İçeriğe Atla

MAKİNE İMALAT SANAYİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (MAKFED)

Faaliyet Konusu Türk Makina İmalatı Sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, Makina Sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, Sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyesinde toplayarak Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır.
Başkan Adnan DALGAKIRAN
Başkan Yardımcısı Kutlu KARAVELIOGLU, Sefa TARGIT
Genel Sekreter Zühtü BAKIR
Sekretarya
Yönetim Kurulu Üyeleri

Önder BÜLBÜLOĞLU, Cem BÜYÜKCINGIL, Merih ÖZGEN, Ender AKBAYTOGAN, Ayk Serdar DİDONYAN,  Ali EREN, Emre S. GENCER, Hüseyin SEMERCİ, Şenol ÖNAL, Adil NALBANT

Adres Atatürk Bulvarı No: 193 ASO Kule 7.Kat Kavaklıdere / ANKARA / Türkiye
Telefon +90 312 426 40 50
Faks +90 312 417 78 19
E-Posta info@makfed.org
Web Adresi http://www.makfed.org
Yurtdışında üye olduğu dernekler

ORGALIME

Projeler ve yararlandığı destekler
© 2024 Makine Sanayii Sektörü Platformu