İçeriğe Atla

Makine Sanayi Sektör Federasyonu

Kuruluş amacı, misyonu ve vizyonu çerçevesinde Makine Sanayii Sektör Platformu, bir taraftan alt sektörlerin örgütlenmesini teşvik ederken, diğer taraftan, üyesi bulunan kuruluşlara sağladığı proje ve etkinlik destekleri ile güçlenmelerine katkı yapmış, geniş tabanlı bir üst örgütlenmenin finansal alt yapısını oluşturmak gayreti içinde olmuştur. Bu süreçte, üyelerinin de yoğun katılımı ve desteği ile, sektörel hemen her faaliyetin içinde bulunmuş, bunların bazılarını bizzat düzenlemiş, karar organlarının yakınında olmuş, komite ve komisyonlarda temsil edilmiş, tüzel kişiliğe sahip olmayan bir örgütelenme modeli ile sağlayabileceği azami faydayı sağlamış, önemli bir lobi görevi yerine getirmiştir.

Sektörün bu en üst birlikteliğinin kurumsal bir yapıya kavuşması ihtiyacı kamudaki ve hatta yurtdışındaki muhataplarımızca ısrarla dile getirilir olmuş, beklentiler en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu bağlamda, Makine Sanayii Sektör Platformunun, sektörümüzün ilk Federasyonuna dönüştürülebilmesine veya platform bünyesinden kurumsal bir üst örgüt doğmasına yönelik hazırlık çalışmaları, İcra Kurulunca yürütülebilecek safhaları ile tamamlanma aşamasına gelmiş, Taslak Tüzük değerlendirilmesi amacıyla üyelere iletilmiştir.

© 2023 Makine Sanayii Sektörü Platformu