Makfed İşbaşı Yaptı

Sektörün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek amacıyla 2014 yılında makine imalat sektöründeki 14 kurucu derneğin tepe örgütü olarak kurulan Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), 17 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurul toplantısında ilk dönem Yönetim Kurulunu seçti. Yönetim, genel kurulun hemen ardından toplanarak görev dağılımını yaptı. 2017 yılına kadar görev yapacak olan MAKFED Yönetim Kuruluna Adnan Dalgakıran başkanlık edecek; yardımcılığını Kutlu Karavelioğlu, Sayman Üyeliğini Önder Bülbüloğlu üstlenecek.

Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için makine imalat sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak amacıyla; 2014 yılında 14 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan MAKFED’in üye sayısı 16’ya ulaştı. Üye dernek temsilcilerinin katılımıyla federasyonun Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirilen MAKFED Genel Kurul Toplantısında açılış konuşmasını Kurucu Başkan Kutlu Karavelioğlu yaptı. 1. Olağan Genel Kurula Türk makine sektörünün örgütlenmesindeki son eksiğin de tamamlandığı gün olması bakımından tarihsel bir önem atfettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Kutlu Karavelioğlu, açılış konuşmasında MAKFED’in 10 yıla yaklaşan  kuruluş öyküsünü özetledi. Federasyonun, sektörün en üst düzeydeki temsilcisi olma misyonuna uygun bir yapılanma ile aynı MAİB, MTG ve MSSP’de gerçekleştirildiği gibi, dikkatle ve iyi planlanmış, sabırla yürütülmüş bir hazırlık süreci sonunda hayata geçirildiğini ifade eden Kutlu Karavelioğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından divan kurulu belirlenerek genel kurul kapsamındaki gündem maddeleri sırasıyla ele alındı. MAKFED’in ORGALİME’da temsili görevi ile de vazifelendirilen Kutlu Karavelioğlu’nun 11 aylık faaliyetlere dair raporunun ardından, Divan Başkanı Hasan Büyükdede, kuruluş tarihi olan 28 Kasım’dan itibaren yapılan işlerin çokluğu ve öneminin Yönetimin geçici bir yönetim gibi süreçleri beklemek yerine, fiilen görev yaptığının ifadesi olduğunun altını çizerek hukuki bir zorunluluk olmamasına rağnem ibralarında yarar gördüğünü belirtti. Yönetim Kurulu, kuruluş dönemi faaliyetlerinden ibra edildi; bütçe ve mali tabloları onaylandı. 16 üye derneğin üçer delege ile oluşturduğu genel kurul, tek liste ile gidilen seçimin neticesinde 2017 yılına kadar görev yapacak birinci dönem yönetim ve denetim kurullarını belirledi. Dokuz asil ve yedi yedek üyenin seçildiği Yönetim Kurulunda derneklerin tamamı görev üstlenmiş oldu.

 

Seçimin ardından, Yönetim Kurulu adına bir teşekkür konuşması yapan Adnan Dalgakıran tek çatı altında sektörel bütünleşmeyi sağlama yolunda tarihi bir adım atıldığını belirterek, Türk makine sektörünü temsil eden MAKFED’in üye dernekler vasıtasıyla Avrupa Birliği Federasyonlarında da önemli bir lobi gücüne sahip olduğunun altını çizdi ve özetle şunları söyledi: “Federasyonumuz yedi yılı bulan yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 2014’ün sonunda kuruldu. Bugün makine imalat sektörünün büyük bölümünü kapsayan 16 sektör derneğinin katılımıyla, tek çatı altında sektörel bütünleşmeyi sağlama yolunda tarihi bir adım attık. 20 alt sektörden kendi segmentlerinde en büyük 1450 firmayı temsil eden bu derneklerin işbirliğiyle, faaliyetlerimize makine imalat sanayisiyle ilgili tüm politika ve uygulamaların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek üzere yön vereceğiz. MAKFED olarak makine imalat sektörünün toplam kalite, Ar-Ge ve inovasyon konularında uluslararası rekabete uygun bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve sektörün, diğer yan sektörlerle beraber kalkınmasına katkıda bulunmak en önemli hedefimiz. MAKFED ve üyeleri 19 AB Federasyonunda Türk makine sektörünü temsil ediyor, bu çok önemli bir lobi gücüdür.”

MAKFED Genel Kurulu, federasyonun kurucu üyelerine teşekkür plaketi verilmesi ve MİB tarafından ikram edilen öğle yemeğinin ardından sona erdi. Genel Kurulun ardından toplanan seçilmiş Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak başkanlığa Adnan Dalgakıran’ı, Başkan Yardımcılığına Kutlu Karavelioğlu’nu, Saymanlığa da Önder Bülbüloğlu’nu getirdi.

« Tüm yazılara dönün

KISACA MSSP

Makine sektöründe yer alan tüm örgütlenmeleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyondur. Yol arkadaşları ile birlikte Türkiye’de ilk sektörel bir organizasyon olma yolunda ciddi atımlar atmış ve oldukça yol almıştır. Sektörün tüm unsurları ile birlikte yurtdışında temsil edilebilmesini sağlamak en önemli hedefidir. Sektörel dernek, Organize Sanayi Bölgesi, oda gibi kuruluşları makine sektörü ile ilgili tüm haber, etkinlik ve gelişmelerin duyurulduğu ve sektörel dernek ve firma bazında haberleşmelerin %100 güvenli bir ortamda sağlandığı İletişim Portalında bir araya getirmiştir.

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NEDİR?
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek İhracatçı Birliği’dir. 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, makine ihracatçılarını bir çatı altında toplamaktadır ve ihracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine etmektedir. 9.000 makineihracatçısı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin üyesidir.

Detaylı Bilgi İçin : www.makinebirlik.com

KATEGORİLER

© 2024 Makine Sanayii Sektörü Platformu