Makine İhracatında İlk On İl

İL BAZINDA MAKİNE SEKTÖRÜ İHRACATI ($)

 

 

OAİB İŞTİGAL ALANI

84. FASIL TAMAMI

 

ŞEHİR

2009

2010

09/10
DEĞİŞİM (%)

2010
PAY (%)

2009

2010

09/10
DEĞİŞİM (%)

2010
PAY (%)

1

İSTANBUL

2.357.923.022

2.614.951.576

10,90

41,10

3.754.963.219

4.144.271.944

10,37

43,99

2

ANKARA

808.866.783

864.513.946

6,90

13,60

508.864.378

588.124.956

15,58

6,24

3

İZMİR

404.877.905

496.617.589

22,70

7,80

418.066.342

515.452.569

23,29

5,47

4

BURSA

397.414.290

493.556.010

24,20

7,80

1.142.798.294

1.489.258.802

30,32

15,81

5

KOCAELİ

268.121.411

336.107.805

25,40

5,30

386.237.252

518.316.059

34,20

5,50

6

MANİSA

240.692.126

288.422.133

19,80

4,50

762.753.301

795.242.842

4,26

8,44

7

KONYA

216.719.801

226.855.422

4,70

3,60

253.531.822

269.021.071

6,11

2,86

8

ESKİŞEHİR

181.973.744

189.966.950

4,40

3,00

205.575.324

228.673.854

11,24

2,43

9

AYDIN

124.243.506

137.036.396

10,30

2,20

125.166.210

137.788.396

10,08

1,46

10

GAZİANTEP

59.216.717

88.034.005

48,70

1,40

60.894.479

89.480.579

46,94

0,95

 

DİĞER

547.838.953

619.728.918

13,10

9,80

566.139.939

645.106.874

13,95

6,85

 

TOPLAM

5.607.888.259

6.355.790.750

13,30

100

8.184.990.561

9.420.737.947

15,10

100

 

Makine ihracatının % 41,1’ini gerçekleştiren İstanbul Türkiye’nin genel ihracatında da ilk sırayı almaktadır. Makine ihracatında 2. sırada yer alan Ankara genel ihracatta 5. sırada, 3. sıradaki İzmir ise genel ihracatta 4. sırada yer almaktadır.

 

 

 

GENEL İHRACAT

OAİB İŞTİGAL
MAKİNE İHRACATI

84. FASIL
 İHRACATI

OAİB İŞTİGAL
PAY

84. FASIL
TAMAMI
PAY

 

ŞEHİR

2010

2010

2010

%

%

1

İSTANBUL

51.833.871.732

2.614.951.576

4.144.271.944

5

8,0

2

ANKARA

5.186.288.221

864.513.946

588.124.956

16,7

11,3

3

İZMİR

7.201.910.608

496.617.589

515.452.569

6,9

7,2

4

BURSA

10.927.885.933

493.556.010

1.489.258.802

4,5

13,6

5

KOCAELİ

8.880.173.150

336.107.805

518.316.059

3,8

5,8

6

MANİSA

3.524.252.913

288.422.133

795.242.842

8,2

22,6

7

KONYA

848.071.470

226.855.422

269.021.071

26,7

31,7

8

ESKİŞEHİR

636.501.162

189.966.950

228.673.854

29,8

35,9

9

AYDIN

529.354.041

137.036.396

137.788.396

25,9

26,0

10

GAZİANTEP

3.887.663.321

88.034.005

89.480.579

2,3

2,3

 

DİĞER

18.763.283.876

619.728.918

645.106.874

3,3

3,4

 

TOPLAM

112.219.256.429

6.355.790.750

9.420.737.947

5,7

8,4

 

Makine sektörünün genel ihracattan aldığı pay incelendiğinde 8. sırada olan Eskişehir’in makine ihracatının genel ihracattan % 29,9 pay aldığı görülmektedir. Makine ihracatı en fazla paya sahip olan iller arasında Eskişehir’den sonra Konya (% 26,7) ve Aydın (% 25,9) gelmektedir. İl bazında Ankara tarafından Türkiye genelinde 2010 yılında 864,5 milyon $ ihracat gerçekleşmiş olup bunun % 16,7’si makine ihracatıdır. İstanbul’un 2010 yılı genel ihracatı da 2,6 milyar $ gerçekleşmiştir ve bu tutarın % 5’ini makine sektörü oluşturmaktadır.

2011 yılında il bazında en fazla ihracat yapılan makine alt mal grupları sırasıyla şunlar olmuştur:

İSTANBUL

Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri

Pompa ve Kompresörler

İnşaat ve Madencilik Makineleri

ANKARA

Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Makineler

İnşaat ve Madencilikte Kullanılan

Savunma Sanayi için Silah ve Mühimmat

İZMİR

Pompa ve Kompresörler

İnşaat ve Madencilikte Kullanılan

Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri

BURSA

Takım Tezgahları

İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler

Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri

KOCAELİ

Pompa ve Kompresörler

İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler

Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri

MANİSA

Reaktörler Ve Kazanlar

Endüstriyel Klimalar Ve Soğutma Makineleri

Endüstriyel Isıtıcılar ve Fırınlar

KONYA

Gıda Sanayii Makineleri

Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Makineler

Türbinler, Turbojetler, Hidrolik Silindir

ESKİŞEHİR

Türbinler, Turbojetler, Hidrolik Silindir

Vanalar

Endüstriyel Klima ve Soğutma Makineleri

AYDIN

Endüstriyel Klima ve Soğutma Makineleri

Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri

İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler

 GAZİANTEP

Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri

İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler

Gıda Sanayii Makineleri

 İstanbul, tek başına toplam makine ihracatının % 41,1’ini yani yaklaşık yarısını gerçekleştirmektedir ve sahip olduğu firma ve işgücü potansiyeli ile birçok mal grubunda en fazla ihracatı gerçekleştiren il konumundadır. Ancak, aşağıda yer alan mal gruplarında en fazla ihracatı gerçekleştiren lider iller İstanbul’dan farklılık göstermektedir.  

 Rulman, savunma sanayi için silah ve mühimmat, tarım ve ormancılık makineleri ihracatı en fazla Ankara;

Takım tezgahları ihracatı en fazla Bursa;

Türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı en fazla Eskişehir;

Reaktör ve Kazan ihracatı en fazla Manisa;

Deri işleme ve imalat makineleri ihracatı en fazla İzmir tarafından gerçekleştirilmektedir.

 MAKİNE İHRACATÇISI FİRMA SAYISI (2010)

 

ŞEHİR

FİRMA SAYISI

PAY

1

İSTANBUL

2.119

14,2

2

ANKARA

891

6,0

3

İZMİR

451

3,0

4

BURSA

250

1,7

5

KOCAELİ

136

0,9

6

MANİSA

34

0,2

7

KONYA

408

2,7

8

ESKİŞEHİR

53

0,4

9

AYDIN

38

0,3

10

GAZİANTEP

9

0,1

 

TOPLAM

14.932

100,0

 

Makine ihracatçısı firmaların % 14’ü İstanbul’da yerleşiktir. İstanbul’da 2.119, Ankara’da 891, İzmir’de 451 makine ihracatçısı bulunmaktadır. Türkiye’deki makine ihracatçılarının % 2,7’si de Konya’da bulunmaktadır.

İLK 10 İLİN ÜLKE BAZINDA MAKİNE İHRACATI ($)

Makine ihracatında lider İstanbul en fazla Almanya, İran, İngiltere ve Rusya Federasyonu’na ihracat gerçekleştirmektedir. İstanbul’un makine ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasında 2010 yılında en fazla Azerbaycan’a yönelik ihracat artışı olmuştur. Ankara’dan 2010 yılında BAE ve Azerbaycan’a yapılan makine ihracatındaki artış dikkat çekmektedir. İzmir’in en fazla makine ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, İtalya ve ABD olurken Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta % 20 azalma görülmektedir. Bursa’nın makine ihracatında da 2010 yılında İsveç, Belçika, Rusya Federasyonu ve İngiltere’ye büyük ölçüde ihracat artışları olmuştur.

İSTANBUL

2009

2010

DEĞİŞİM

ALMANYA

186.387.893

213.375.660

14,5

İRAN

145.743.499

187.256.972

28,5

İNGİLTERE

153.291.732

169.159.529

10,4

RUSYA FEDERASYONU

117.369.963

149.520.084

27,4

IRAK

101.444.746

118.899.914

17,2

AZERBAYCAN

68.713.165

91.520.274

33,2

FRANSA

81.524.911

90.381.246

10,9

ABD

63.224.239

78.433.262

24,1

LİBYA

72.961.135

78.178.499

7,2

MISIR

73.719.553

77.281.666

4,8

DİĞER

1.293.513.206

1.360.716.599

5,2

TOPLAM

2.357.894.042

2.614.723.705

10,9

 

 

 

 

ANKARA 

2009

2010

DEĞİŞİM

ABD

76.423.843

80.245.052

5,0

MALEZYA

38.021.492

55.464.463

45,9

IRAK

59.675.337

53.767.507

-9,9

SUUDI ARABISTAN

73.847.335

52.139.396

-29,4

İTALYA

28.030.311

45.742.727

63,2

BAE

6.576.466

42.252.006

542,5

ALMANYA

30.022.800

40.018.435

33,3

LİBYA

38.628.747

37.489.284

-2,9

İRAN

13.063.232

36.489.637

179,3

AZERBAYCAN

34.985.823

32.137.339

-8,1

DİĞER

409.620.379

389.015.470

-5,0

TOPLAM

808.895.763

864.761.317

6,9

 

 

 

 

İZMİR

2009

2010

DEĞİŞİM

ALMANYA

53.989.194

71.288.286

32,0

İTALYA

31.032.702

37.448.895

20,7

ABD

20.763.270

28.151.870

35,6

İRAN

15.159.793

27.159.101

79,2

BELÇİKA

18.160.071

22.877.891

26,0

İNGİLTERE

15.064.529

22.251.244

47,7

FRANSA

13.818.463

21.036.088

52,2

HOLLANDA

18.991.403

19.965.311

5,1

RUSYA FEDERASYONU

22.411.542

17.821.575

-20,5

IRAK

7.166.186

13.567.146

89,3

DİĞER

188.320.750

215.050.181

14,2

TOPLAM

404.877.905

496.617.589

22,7

 

 

 

 

BURSA 

2009

2010

DEĞİŞİM

İNGİLTERE

21.794.214

51.106.793

134,5

ALMANYA

42.154.884

49.275.853

16,9

İTALYA

22.767.498

26.293.570

15,5

BREZILYA

11.751.009

21.758.085

85,2

ABD

9.261.458

21.030.277

127,1

İRAN

17.924.407

17.009.336

-5,1

FRANSA

20.608.369

16.835.300

-18,3

BELÇİKA

6.008.244

15.732.400

161,8

RUSYA FEDERASYONU

5.965.608

13.771.011

130,8

İSVEÇ

4.846.258

13.596.176

180,6

DİĞER

234.332.340

247.147.210

5,5

TOPLAM

397.414.290

493.556.010

24,2

 

 

 

 

KOCAELİ

2009

2010

DEĞİŞİM

ALMANYA

56.732.784

82.334.611

45,1

İRAN

3.776.393

16.998.098

350,1

İTALYA

6.351.590

16.905.887

166,2

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

6.605.888

16.261.450

146,2

IRAK

5.112.673

13.101.531

156,3

HOLLANDA

11.490.366

12.494.358

8,7

RUSYA FEDERASYONU

8.703.645

10.490.318

20,5

JAPONYA

394.851

10.387.526

2530,7

İNGİLTERE

8.834.850

9.343.505

5,8

FRANSA

4.893.468

9.158.130

87,2

DİĞER

127.795.618

138.633.769

8,5

TOPLAM

240.692.126

336.109.184

39,6

 

 

 

 

MANİSA

2009

2010

DEĞİŞİM

İST.DERİ SERB.BÖLGE

96.892.340

108.173.854

11,6

İNGİLTERE

34.387.144

28.299.648

-17,7

ALMANYA

10.369.842

23.258.034

124,3

İSPANYA

21.034.761

19.121.162

-9,1

FRANSA

20.717.531

14.904.959

-28,1

UKRAYNA

6.745.337

10.526.783

56,1

İSVEÇ

6.833.221

8.669.524

26,9

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

4.482.120

7.941.943

77,2

İTALYA

10.975.469

5.957.525

-45,7

RUSYA FEDERASYONU

4.660.176

5.945.075

27,6

DİĞER

51.023.469

55.623.627

9,0

TOPLAM

268.121.411

288.422.133

7,6

 

 

 

 

KONYA 

2009

2010

DEĞİŞİM

İRAN

16.875.462

18.752.578

11,1

IRAK

13.365.241

16.813.471

25,8

MISIR

14.082.155

16.119.887

14,5

KAZAKİSTAN

19.621.659

13.515.847

-31,1

LİBYA

5.277.632

9.474.146

79,5

SURIYE

18.953.852

9.099.439

-52,0

AVUSTURYA

10.913.379

7.866.280

-27,9

NIJERYA

1.666.639

7.516.509

351,0

ALMANYA

5.474.241

7.391.289

35,0

RUSYA FEDERASYONU

5.594.053

6.973.601

24,7

DİĞER

104.895.489

113.332.375

8,0

TOPLAM

216.719.801

226.855.422

4,7

 

 

 

 

ESKİŞEHİR

2009

2010

DEĞİŞİM

ABD

129.629.221

134.418.276

3,7

FRANSA

11.932.159

13.344.374

11,8

EGE SERBEST BÖLGE

8.070.230

7.636.946

-5,4

ALMANYA

5.329.605

6.906.585

29,6

RUSYA FEDERASYONU

1.634.399

4.366.814

167,2

BELÇİKA

2.790.395

2.963.285

6,2

ROMANYA

952.023

2.358.454

147,7

İRAN

528.860

1.711.248

223,6

İTALYA

465.641

1.390.366

198,6

BULGARİSTAN

2.788.234

1.268.318

-54,5

DİĞER

17.852.977

13.602.282

-23,8

TOPLAM

181.973.744

189.966.950

4,4

 

 

 

 

AYDIN

2009

2010

DEĞİŞİM

İRAN

16.850.659

20.600.197

22,3

IRAK

8.797.937

11.578.282

31,6

SUDAN

15.770.836

9.833.141

-37,6

LİBYA

6.530.210

6.997.691

7,2

ALMANYA

4.706.594

5.637.831

19,8

ROMANYA

4.783.197

4.967.353

3,9

DANİMARKA

4.611.477

4.338.546

-5,9

UKRAYNA

3.058.208

4.140.801

35,4

FRANSA

1.689.221

3.520.347

108,4

AZERBAYCAN

2.474.761

3.348.099

35,3

DİĞER

54.970.407

62.074.109

12,9

TOPLAM

124.243.506

137.036.396

10,3

 

 

 

 

GAZİANTEP

2009

2010

DEĞİŞİM

IRAK

13.205.766

23.810.445

80,3

İRAN

4.265.434

11.693.357

174,1

SURIYE

6.816.065

10.770.774

58,0

CEZAYİR

13.428.103

9.062.142

-32,5

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

89.895

3.400.887

3683,2

ÖZBEKİSTAN

2.664.349

3.119.111

17,1

HINDISTAN

923.583

2.862.661

210,0

İNGİLTERE

1.811.749

2.449.865

35,2

URDUN

131.245

2.289.704

1644,6

AZERBAYCAN

805.647

1.626.874

101,9

DİĞER

15.074.882

16.948.185

12,4

TOPLAM

59.216.717

88.034.005

48,7

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları

« Tüm yazılara dönün

KISACA MSSP

Makine sektöründe yer alan tüm örgütlenmeleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyondur. Yol arkadaşları ile birlikte Türkiye’de ilk sektörel bir organizasyon olma yolunda ciddi atımlar atmış ve oldukça yol almıştır. Sektörün tüm unsurları ile birlikte yurtdışında temsil edilebilmesini sağlamak en önemli hedefidir. Sektörel dernek, Organize Sanayi Bölgesi, oda gibi kuruluşları makine sektörü ile ilgili tüm haber, etkinlik ve gelişmelerin duyurulduğu ve sektörel dernek ve firma bazında haberleşmelerin %100 güvenli bir ortamda sağlandığı İletişim Portalında bir araya getirmiştir.

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NEDİR?
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek İhracatçı Birliği’dir. 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, makine ihracatçılarını bir çatı altında toplamaktadır ve ihracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine etmektedir. 9.000 makineihracatçısı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin üyesidir.

Detaylı Bilgi İçin : www.makinebirlik.com

KATEGORİLER

© 2019 Makine Sanayii Sektörü Platformu