Makinecilerimiz AB’nin Tepesinde

Makine imalatçılarımız, AB mühendislik sektörünün tepe örgütü ORGALIME’deki sandalyesine kavuştu. 23 ülkeden 43 federasyon ve konfederasyonun üye bulunduğu 60 yıllık örgüte kabul edilişi, hem sektörümüzün küresel rekabetçilikte ulaştığı seviyeyi, hem de MAKFED’in, Türkiye’nin makine alanındaki ilk ve tek sivil temsilcisi olarak yetkinliğini ve temsil erkini kanıtlamış oldu.

Avrupa Mühendislik Endüstrileri Birliği - ORGALIME (European Enginnering Industries Association)  1954 yılında Avrupa’da makine, elektrik-elektronik ve metal endüstrilerini temsil etmek üzere kuruldu. Üyelerini, 23 Avrupa ülkesini temsilen 41 üst örgüt oluşturuyor.  Mühendislik endüstrisi, AB’nin en stratejik ve güçlü mevcudiyet alanı olup; 1,8 milyar Euroluk ciroya sahip. ORGALIME, temsil ettiği 130 bin firma ve 10 milyon çalışan ile makine alanında AB’deki en büyük örgüt kabul ediliyor.

Sektörün tepe lobi kuruluşu ve sözcüsü konumundaki ORGALIME, Avrupa ve dünyada kendi alanındaki gelişmeleri takip edip, yönlendiren, kural ve standartların harmonizasyonu ve küreselleşmesi için faaliyet gösteren bir örgüt. Birlik, daha güçlü bir Avrupa endüstrisine katkı sunmak üzere, bütün üyeleri tarafından kabul edilebilecek ve hayata geçirilebilecek, tüm paydaşları için faydalı olacak kural ve mekanizmaların geliştirilmesine odaklanarak çalışmalarını sürdürüyor. ORGALIME makine, elektrik-elektronik ve metal ana dallarındaki gelişmeleri yönlendirerek, kestirilebilir gelecek projeksiyonları içinde üyelerinin pozisyon almalarına, insan gücü ve maddi kaynaklarını doğru yönlendirmelerine hizmet ediyor. Süreli süresiz yayınları, üye ülkelerdeki etkinlikleri, üyelerinin etkinliklerine verdiği fikri destek ve yaygın haberleşme ağı ile bilginin oluşturulması ve tabana aktarılmasında çok faal. Öte yandan, üye ülkelerin uzmanları ile AB pazarını gözeten ve denetleyen kuruluşların komisyonlarını sürekli temasta tutarak, karar vericilerin ve siyasi makamların politika belirlemelerine yardımcı oluyor. Ekonomi, hukuk, iç ve dış ticaret, çevre, Ar-Ge ve birçok konularda, üye ülke uzmanlarının birlikte görev yaptıkları çalışma grupları ve komiteler de oluşturuyor.

                

ORGALIME’ın 2015 yılı Genel Kurulu 28-29 Mayıs tarihlerinde Kopenhag’da yapıldı. MAKFED’in (Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu) ORGALIME’e üyelik başvurusu Genel Kurulda görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. MAKFED, temsil ettiği 16 dernek ile Türkiye’nin makine alanında ilk ve tek federasyonu olarak ORGALIME üyeleri arasında yerini aldı. MAKFED Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Genel Kurulda yaptığı konuşmasında, Türk makine sektörünün ulaştığı düzey, sivil örgütlenmeye ve uluslararası temsile verdiği önem, federasyonun yapılanması, üyeleri, kuruluş amaçları ve çalışma konuları hakkında bilgi verdi; Türk imalatçılarının ORGALIME üyeliğinden beklediklerini dile getirdi. ORGALIME’ın bir diğer üyesi EUROPUMP’ın da (Avrupa Pompa İmalatçıları Birliği) Başkanlığını yürütmekte olan Karavelioğlu, konuşmasının önemlice bir bölümünü, MAKFED üyelerinin, kendi segmentleriyle ilgili AB üst örgütlerindeki mevcudiyetlerine ve bunlarda üstlendikleri önemli görevlere ayırararak, Genel Kurulun vereceği onayın, 25 yıl öncesinden, ilk Türk derneğinin ilk AB federasyonuna üye olmasıyla başlayan fiili bir durumun, hak edilen statüye kavuşturulması demek olacağını söyledi.

MAKFED’in üyeliğine dair karar oybirliği ve alkışlar arasında alındı. MAKFED üyesi 10 derneğimiz, hali hazırda 21 AB tepe örgütünde üye olup, bunlardan dördünün Başkanlığında, Başkan Yardımcılığında veya Önceki Başkanlığında Türk imalatçılar bulunmaktadır.

« Tüm yazılara dönün

KISACA MSSP

Makine sektöründe yer alan tüm örgütlenmeleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyondur. Yol arkadaşları ile birlikte Türkiye’de ilk sektörel bir organizasyon olma yolunda ciddi atımlar atmış ve oldukça yol almıştır. Sektörün tüm unsurları ile birlikte yurtdışında temsil edilebilmesini sağlamak en önemli hedefidir. Sektörel dernek, Organize Sanayi Bölgesi, oda gibi kuruluşları makine sektörü ile ilgili tüm haber, etkinlik ve gelişmelerin duyurulduğu ve sektörel dernek ve firma bazında haberleşmelerin %100 güvenli bir ortamda sağlandığı İletişim Portalında bir araya getirmiştir.

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NEDİR?
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek İhracatçı Birliği’dir. 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, makine ihracatçılarını bir çatı altında toplamaktadır ve ihracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine etmektedir. 9.000 makineihracatçısı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin üyesidir.

Detaylı Bilgi İçin : www.makinebirlik.com

KATEGORİLER

© 2024 Makine Sanayii Sektörü Platformu