Türk Makinecileri Japonya'da Temsil Edildi

Makine Tanıtım Grubu, 9-12 Haziran 2015 tarihleri arasında, Tokyo’da düzenlenen FOOMA Gıda Makineleri Fuarı’na katıldı.

FOOMA (Japonya Gıda Makineleri İmalatçıları Derneği) tarafından MTG’ye tahsis edilen alanda diğer ülke temsilcilikleri ile birlikte Türk makinecileri de temsil edildi. Fuarda ziyaretçilere, üye firma bilgilerini ve sektörel derneklere ait bilgileri içeren tanıtım materyalleri dağıtıldı ve Türk makine sektörü hakkında bilgi verildi.

FOOMA Fuarı’nın ana ihtisas konuları gıda imalatı, işlenmesi ve hazırlanması, üretim kontrolü ve bilgi teknolojileri, paketleme, doldurma, ölçümleme, depolama ve elleçlemedir. Her sene düzenlenen fuarın bu sene 38. düzenlenmiştir ve fuara 553 firma katılmıştır. Fuarda Türkiye’den ayrıca 5 firma temsilcisi de ziyaret amaçlı yer almıştır.

Fuarda Türk makinecilerini temsil etmenin yanı sıra, fuarla eş zamanlı olarak makine sektörü ile ilgili kurumlarla da toplantılar yapılmış ve bir firma gezisi organize edilmiştir.

MTG Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Öztürk ve OAİB Genel Sekreteri Özkan Aydın tarafından, Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç ve Tokyo Ticaret Başmüşaviri Musa Demir ziyaret edilerek Japonya pazarı hakkında bilgi ve görüşleri alınmıştır. MTG heyeti ayrıca, Japonya Makine Ticaret ve Yatırım Merkezi’ni de (JMC-Japan Machinery Center for Trade and Investment) ziyaret etmiştir. 1952 yılında kurulan Ticaret ve Yatırım Merkezi’nin amacı  Japonya’nın dış ticaretinin artırılmasını sağlayacak faaliyetleri organize etmek ve doğrudan yatırımları teşvik etmektir. JMC’nin 270 üyesi bulunmakta olup, üyeleri arasında makine imalatçıları, mühendislik firmaları yer almaktadır.

Pnömatik otomasyon üreticileri arasında dünyanın en büyük firmalardan biri olan SMC Pnömatik de Necmettin Öztürk ve Özkan Aydın tarafından ziyaret edilmiştir. 1959 yılında kurulan SMC firmasının 78 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Yapılan ziyarette ürün çeşitliliği ve üretim sistemi incelenmiştir.

İmalat sektörü, Japon ekonomisinin itici güçlerinden biridir. İmalat sektörünün diğer sektörler üzerindeki etkisi de çok büyüktür. Gıda ürünleri, Türkiye açısından büyük bir potansiyel arz etmektedir. Ancak, gıda makineleri açısından ihracatımız yok denecek kadar az bir seviyededir. Dünyanın dördüncü makine ihracatçısı Japonya ile makine alanında dış ticaret ilişkimiz inşaat makineleri, tekstil makineleri, takım tezgahları ve büro makineleri alımına dayanmaktadır. Türk makine sanayiinin mevcut durumunu ve potansiyelini gösterebilmesi için Japon pazarında daha fazla tanıtıma ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.

« Tüm yazılara dönün

KISACA MSSP

Makine sektöründe yer alan tüm örgütlenmeleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyondur. Yol arkadaşları ile birlikte Türkiye’de ilk sektörel bir organizasyon olma yolunda ciddi atımlar atmış ve oldukça yol almıştır. Sektörün tüm unsurları ile birlikte yurtdışında temsil edilebilmesini sağlamak en önemli hedefidir. Sektörel dernek, Organize Sanayi Bölgesi, oda gibi kuruluşları makine sektörü ile ilgili tüm haber, etkinlik ve gelişmelerin duyurulduğu ve sektörel dernek ve firma bazında haberleşmelerin %100 güvenli bir ortamda sağlandığı İletişim Portalında bir araya getirmiştir.

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ NEDİR?
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil edildiği tek İhracatçı Birliği’dir. 2002 yılında faaliyetlerine başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, makine ihracatçılarını bir çatı altında toplamaktadır ve ihracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine etmektedir. 9.000 makineihracatçısı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin üyesidir.

Detaylı Bilgi İçin : www.makinebirlik.com

KATEGORİLER

© 2024 Makine Sanayii Sektörü Platformu